ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BITEXCO LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

28/05/2020 Bitexco Group

Ngày 30/5/2020, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bitexco lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề “Tiên phong – Đồng hành – Phát triển”.

Theo chương trình dự kiến, Ban chấp hành sẽ trình bày báo cáo chính trị Đảng bộ Tập đoàn Bitexco khóa II; nghe các ý kiến tham luận, làm sâu sắc thêm các văn kiện đại hội, đồng thời phân tích mặt thuận lợi, dự báo những khó khăn, thách thức, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, thống nhất đề ra mục tiêu cho 5 năm tới. Đại hội sẽ tiến hành bầu nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025 với tiêu chí lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, đủ năng lực và khả năng, có điều kiện đảm đương nhiệm vụ; Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Bitexco khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bầu đại biểu đi dự ĐH Đảng bộ cấp trên (3 người), nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII; Đại hội Đảng bộ (cấp trên trực tiếp) nhiệm kỳ 2020 – 2025, Báo cáo chính trị trình Đại hội và thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng ủy Tập đoàn Bitexco khóa III.

Đồng chí Trần Thị Thắm- Bí thư Đảng bộ Tập đoàn Bitexco cho biết, trong nhiệm kỳ qua, với sự định hướng và dẫn dắt về đường lối chính trị của Đảng bộ, tập thể cán bộ công nhân viên tập đoàn đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Tổng doanh thu tăng trưởng 220%, lợi nhuận tăng 531%, ngân sách nộp nhà nước tăng 304%. Những chỉ tiêu kinh tế đạt được của 5 năm qua đều tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định sự phát triển liên tục và bền vững của Tập đoàn đạt được theo định hướng chiến lược mà Đảng bộ và lãnh đạo Tập đoàn đã đề ra.

Đại hội Đảng nhiệm kỳ II (tháng 5/2015) có 123 đảng viên 12 chi bộ. Tới thời điểm tháng 4/2020 chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ III con số đảng viên đã lên tới 181 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ. Hiện tại đến thời điểm Đại hội, trong đó kết nạp mới là 27 đảng viên, tiếp nhận từ các đảng bộ khác về là 40 đảng viên, chuyển đi là 30 đảng viên; Trong tổng số 161 đảng viên có 115 đảng viên giữ các chức vụ quản lý từ cấp phòng trở lên, 146 đảng viên có trình độ đại học và trên đại học, 15 cao đẳng và trung cấp. Đảng bộ có 02 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 02 đồng chí được nhận huy hiệu 30 tuổi đảng. Đảng viên cao tuổi nhất là 76 tuổi, trẻ nhất là 27 tuổi. Công tác quản lý, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên được quan tâm thực hiện, chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng cao.

Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chỉ đạo các đoàn thể hoạt động với nhiều nội dung và hình thức phong phú, tạo các phong trào thi đua trong doanh nghiệp, chăm lo đời sống tinh thần tới các đoàn viên và hội viên./.