Tầm nhìn

BITEXCO là một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, một thương hiệu toàn cầu:
-  Có tính cạnh tranh trên thị trường thế giới thông qua các dự án có tính quốc tế
-  Đảm bảo phát triển bền vững trong cũng như ngoài nước

Sứ mệnh

Tập đoàn BITEXCO luôn đóng vai trò tiên phong trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Việt Nam. Chúng tôi không ngừng phấn đấu phát triển và đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào mỗi dự án mà mình thực hiện. Tập thể cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn luôn đặt ra và hướng đến những chuẩn mực cao nhất.

Góp phần phát triển kinh tế Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân là trọng tâm trong triết lý kinh doanh của chúng tôi. Với vai trò là một tập đoàn quốc tế, BITEXCO có trách nhiệm phát triển tầm vóc đất nước và xây dựng một hình ảnh Việt Nam năng động, thịnh vượng.

Trong một thế giới hiện đai hóa nhanh chóng, phát triển bền vững trong cũng như ngoài nước luôn là ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn.