Văn phòng ở Hà Nội

Tầng 1, Tháp The Manor
đường Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Điện thoại : +84 4 3785 5588
Fax : +84 4 3785 5599
Email : info@bitexco.com.vn

 

Văn phòng ở Hồ Chí Minh

Tầng 19, Tòa nhà Bitexco Office,
19-25 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : +84 8 38211 033
Fax : +84 8 38211 005
Email : info@bitexco.com.vn

 

Tuyển dụng