Các dự án BITEXCO tham gia đầu tư
Các dự án thủy điện do Tập đoàn BITEXCO tham gia đầu tư

Bitexco Power sở hữu và vận hành 15 nhà máy thủy điện tại Việt Nam với tổng công suất phát điện đạt khoảng 1 Gigawatt (GW). Với công suất phát điện hiện tại cho phép sản xuất khoảng hơn 3.500 GWh năng lượng điện tái tạo hàng năm, đủ để cung cấp điện cho gần 2,7 triệu người trong nước. Bitexco Power có kế hoạch sử dụng nguồn vốn mới này cho các mục đích mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng vị trí dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

1. Dự án thủy điện Nho Quế 1
Địa điểm: Nằm trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Đồng Văn và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Công suất: 32MW
Sản lượng điện hàng năm: 130 triệu kWh.
Tổng mức đầu tư: khoảng 1.089 tỷ đồng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1
Thời gian triển khai: 2013-6/20152. Dự án Thủy điện Nho Quế 2

Địa điểm: Trên sông Nho Quế thuộc địa bàn 4 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Công suất: 48 MW
Sản lượng điện hàng năm: 226 triệu kWh.
Tổng mức đầu tư: khoảng 1.492 tỷ đồng.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Nho Quế
Thời gian triển khai: 2012-12/2014

3. Dự án Thủy điện Nho Quế 3
Địa điểm: xã Lũng Pù, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Công suất: 110 MW
Sản lượng điện hàng năm: khoảng 438 triệu kWh.
Tổng mức đầu tư (trước thuế): 2.323 tỷ đồng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bitexco – Nho Quế
Thời gian triển khai: 2007-6/2012

4. Dự án Thủy điện Bình Điền
Địa điểm: Xã Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Công suất: 44 MW
Sản lượng điện hàng năm: 181 triệu kWh.
Tổng mức đầu tư: 922 tỷ đồng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền
Thời gian triển khai: 2004-2009

5. Dự án Thủy điện Nậm Mức
Địa điểm: xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Công suất: 44 MW
Sản lượng điện hàng năm: 177 triệu kWh.
Tổng mức đầu tư: 1.462 tỷ đồng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mức
Thời gian triển khai: 2006-2014

6. Dự án Thủy điện Tả Trạch

Địa điểm: xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Công suất: 21MW
Sản lượng điện hàng năm: 85 triệu kWh.
Tổng mức đầu tư: 505 tỷ đồng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Bitexco - Tả Trạch
Thời gian triển khai: 2005-2013

7. Dự án Thủy điện Đak Mi 4
Địa điểm: xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Công suất: 208 MW
Sản lượng điện hàng năm: khoảng 822 triệu kWh
Tổng mức đầu tư: khoảng 5.630 tỷ đồng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Đak Mi
Thời gian triển khai: 04/2007-01/2012

8. Dự án Thủy điện Dak Srong 3B

Địa điểm: Gia Lai
Công suất: 19.5MW
Sản lượng điện hàng năm: khoảng 75.07 triệu kWh
ời gian triển khai: 2012Th

9. Dự án Thủy điện Long Tạo

Địa điểm: huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Công suất: 42MW
Sản lượng điện hàng năm: 189 triệu kWh
Tổng mức đầu tư:1.256 tỷ đồng
Thời gian triển khai: đến 2017

10. Dự án Thủy điện Văn Chấn

Địa điểm: Tỉnh Yên Bái
Công suất: 57MW
Sản lượng điện hàng năm: 243.5 triệu kWh
Thời gian triển khai: 2013

11. Dự án Thủy điện Ba Thước 1
Địa điểm: Thanh Hóa
Công suất: 60 MW
Sản lượng điện hàng năm: 216.04 triệu kWh
Thời gian triển khai: 2016

12. Dự án Thủy điện Ba Thước 2

Địa điểm: Thanh Hóa
Công suất: 80MW
Sản lượng điện hàng năm: khoảng 291.1 triệu kWh
Thời gian triển khai: 2012

13. Dự án Thủy điện Dak Srong 2

Địa điểm: Gia Lai
Công suất: 24MW
Sản lượng điện hàng năm: 93.67 triệu kWh
Thời gian triển khai: đến 2010

14. Dự án Thủy điện Dak Srong 2A

Địa điểm: Gia Lai
Công suất: 18MW
Sản lượng điện hàng năm: 58.8 triệu kWh
Thời gian triển khai: 2011

15. Dự án Thủy điện Dak Srong 3A
Địa điểm: Gia Lai
Công suất: 10.2 MW
Sản lượng điện hàng năm: 37.31 triệu kWh
Thời gian triển khai: 2015