DỰ ÁN ĐƯờNG VÀNH ĐAI PHÍA TÂY THÀNH PHố THANH HÓA (GIAI ĐOẠN 1)
Giới thiệu dự án
Dự án nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 và được triển khai theo hình thức BOT.
Với thiết kế đường gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, rộng 12m và các hạng mục nút giao, đường giao, cầu vượt nút giao; dự án được kỳ vọng không chỉ đảm bảo sự thuận lợi nhất cho giao thông mà còn tạo nên một diện mạo đô thị mới cho thành phố.
Dự kiến sẽ bắt đầu thu phí từ tháng 7/2017, thời gian hoàn vốn cho dự án khoảng 13 năm 8 tháng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo thành tuyến vành đai hoàn chỉnh, sẽ chia sẻ lưu lượng giao thông cho QL1A đoạn qua trung tâm thành phố Thanh Hóa và QL1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa đảm bảo giảm ách tắc giao thông, giảm tiếng ồn, giảm sự ô nhiễm môi trường trong khu vực nội thành thành phố Thanh Hóa, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho việc phát triển thanh phố Thanh Hóa về phía Tây.