Ngày đăng: 03/04/2017
Bitexco trao tặng 180 triệu đồng ủng hộ nhà tình nghĩa Huyện Thanh Trì
Bitexco trao tặng 180 triệu đồng ủng hộ nhà tình nghĩa Huyện Thanh Trì

Về phía Huyện Thanh Trì, bà Phó Chủ tịch Phạm Thị Thu Huyền đã đại diện huyện nhận số tiền ủng hộ trên. Với những đóng góp tuy không lớn nhưng rất thiết thực và ý nghĩa nêu trên, bà Huyền đã có những phát biểu ghi nhận và trân trọng những đóng góp của Bitexco trong công tác xã hội cũng như phát triển của Huyện Thanh Trì. Cũng qua hoạt động này, một lần nữa Bitexco khẳng định chủ trương nhất quán của mình trong việc song hành hoạt động kinh doanh luôn đi đôi với an sinh xã hội và đảm bảo môi trường tại địa bàn cơ sở.

Tin khác cùng mục