Ngày đăng: 06/01/2017
Khởi động không tải nhà máy thủy điện Bá Thước 1
Khởi động không tải nhà máy thủy điện Bá Thước 1

Dự án thủy điện Bá Thước 1 có tổng mức đầu tư 2,072 tỷ đồng, gồm 4 tổ máy với tổng công suất 60 MW. Khi cả 4 tổ máy đi vào hoạt động, mỗi năm, nhà máy sẽ đóng góp 216.04 triệu KWh điện vào sản lượng điện cho quốc gia. 

Hiện nay, toàn bộ CBCNV của công ty và các nhà thầu đang nỗ lực hoàn tất công việc để tổ máy đầu tiên hòa lưới điện quốc gia vào đầu tháng 1/2017, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu phát điện cho các tổ máy còn lại.

Trước đó, năm 2012 chủ đầu tư dự án này cũng đã đưa nhà máy thủy điện Bá Thước 2 với công suất 80 MW đi vào hoạt động thành công.  

Tin khác cùng mục