Gắn liền với lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, Tập đoàn cũng đầu tư phát triển các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng – cơ điện nhằm đồng bộ hóa các hoạt động sản xuất – kinh doanh của mình, góp phần mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình triển khai dự án cũng như thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Các công ty thành viên của Tập đoàn trong lĩnh vực  xây dựng – cơ điện, bao gồm :


  • Công ty Cổ phần Minh Tiến
  • Công ty cổ phần Cơ điện Minh Quang