Trong chiến lược đa dạng hóa ngành nghề, nhằm phục vụ  nhu cầu phong phú của khách hàng,  Tập đoàn còn chú trọng đầu tư và phát triển lĩnh vực dịch vụ - thương mại với chất lượng tốt nhất.

Các công ty thành viên của Tập đoàn trong lĩnh vực dịch vụ - thương mại, bao gồm:

  • Công ty Cổ phần Quản lý BĐS Bình Minh
  • Công ty Cổ phần Quản lý BĐS Bình Minh - Thăng Long