Lịch sử phát triển

Bitexco là một trong những Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực: Bất động sản; Thủy điện; Sản xuất, đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng giao thông; Đầu tư tài chính; Đầu tư khai thác khoáng sản; Dầu khí… Hiện, Tập đoàn có hơn 3.000 cán bộ, nhân viên làm việc ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Thái Bình và tại các công trình, dự án lớn trên khắp cả nước.

Khởi nghiệp

Khởi nghiệp từ Công ty Dệt Rạng Đông, sau đó đổi tên thành Công ty Dệt Bình Minh.

Chuyển mình

Công ty Dệt Bình Minh đổi tên thành Công ty TNHH SXKD XNK Bình Minh (Bitexco).

Phát triển

Bitexco đa dạng hóa ngành nghề sang đầu tư sản xuất nước khoáng Vital và thành lập nhà máy nước khoáng Vital.

Lớn mạnh

Bitexco mở rộng hoạt động kinh doanh và thành công ở nhiều lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế như: Bất động sản, Thủy điện, Hạ tầng giao thông, Khoáng sản...

Hệ thống

Công ty TNHH SXKD XNK Bình Minh được đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

Thành tựu

Với 34 năm vững bước tiên phong, Tập đoàn Bitexco tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét bởi nhiều dự án ở đa ngành và lĩnh vực, góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội - văn hóa Việt Nam.

Lịch sử phát triển