Triết lý kinh doanh

Tập đoàn Bitexco sẵn sàng là doanh nghiệp đi đầu trong công cuộc đổi mới của nền kinh tế Việt Nam. Đóng góp cho sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam là trung tâm triết lý kinh doanh của chúng tôi, tất cả vì một tương lai thịnh vượng và phát triển bền vững cho dân tộc.

Sự hoàn hảo mà chúng tôi theo đuổi không chỉ thể hiện trong năng lực chuyên môn mà còn trong cả tư cách đạo đức của từng thành viên từ cấp lãnh đạo cao nhất, các lãnh đạo cấp trung đến toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn. Sự hoàn hảo là điều kiện tiên quyết của vị trí tiên phong trong nền kinh tế cạnh tranh và hội nhập ngày nay.
Tập đoàn Bitexco luôn cẩn trọng đánh giá các đối tác thông qua chất lượng sản phẩm, uy tín và chuẩn mực công việc của họ.
Không một công ty nào có thể tồn tại đơn lẻ nên mối quan hệ với cộng đồng là yếu tố then chốt góp phần vào thành công của Tập đoàn. Xây dựng một xã hội thịnh vượng luôn là định hướng cho mỗi hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng nên triết lý Đại gia đình Bitexco lấy Tôn trọng, Trung thành và Tin tưởng làm nguyên tắc trọng tâm. Mỗi thành viên đều không ngừng giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau, tạo thành sức mạnh tổng lực cho một tập thể vững vàng và lớn mạnh mỗi ngày.
Tháp tài chính Bitexco