Cơ hội nghề nghiệp

Chuyên viên Tài chính

01/07/2019 Hết hạn Tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco 1
Văn phòng Hà Nội, Tầng 2, Tháp The Manor, Mễ Trì, Hà Nội 1 Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco
Chi tiết

Chuyên viên pháp lý

03/07/2017 Hết hạn Pháp lý Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco 1
Văn phòng Hà Nội, Tầng 2, Tháp The Manor, Mễ Trì, Hà Nội 1 Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco
Chi tiết

Chuyên viên ban kiểm soát

03/07/2017 Hết hạn Ban Kiểm soát Tập đoàn Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco 1
Văn phòng Hà Nội, Tầng 2, Tháp The Manor, Mễ Trì, Hà Nội 1 Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco
Chi tiết

Trưởng Phòng Phát Triển Dự Án

20/02/2019 Hết hạn Bất động sản Văn phòng Bitexco Hồ Chí Minh 3
Văn phòng TP HCM,Tầng 48, Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Q. 1. TP. HCM
Chi tiết