BITEXCO ENERGY MUA TOÀN BỘ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TALISMAN (VIETNAM 15-2/01)

20/08/2021 Bitexco Energy, Bitexco Group

Ngày 20 tháng 8 năm 2021 vừa qua Bitexco Energy Ltd (công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Bitexco) đã ký một thỏa thuận mua bán với Tập đoàn Repsol Exploración SA để mua lại toàn bộ cổ phiếu của Repsol tại một công ty được thành lập tại Canada là Talisman Việt Nam (15-2/01).

Bitexco Energy mua toàn bộ cổ phần của Công ty Talisman (Vietnam 15-2/01)

Talisman (Vietnam 15-2/01) Ltd là Công ty hiện nắm giữ 60% phần tham gia trong Hợp đồng dầu khí Lô 15-2/01, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam và giữ 60% quyền điều hành trong Công ty Điều hành chung Thăng Long – JOC.

Dự kiến, thương vụ sẽ kết thúc thương vụ trước cuối năm khi nhận được các sự chấp thuận cần thiết của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.