Bitexco tiếp tục đề xuất phát triển đồng bộ dự án The Manor Central Park

22/08/2023 Bitexco, The Manor Central Park

Liên quan đến quyết định của UBND TP.Hà Nội về việc giao 52.936,3 m2 đất thuộc dự án Khu Đô thị Nam vành đai 3 cho Trung tâm phát triển Quỹ đất Hà Nội quản lý chống lấn chiếm theo quy định của Luật Đất đai 2013 trước ngày 15/9/2023, Công ty Cổ phần Bitexco (Bitexco) cho biết việc chậm triển khai các lô đất có nguyên nhân do đã nhiều lần kiến nghị được bàn giao đất để đầu tư xây dựng nhưng chưa được chấp thuận.

Phối hợp với các đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thực hiện thông báo số 960/TB/TU ngày 6/5/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, ngày 30/6/2015, UBND TP. Hà Nội có quyết định số 3021/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư (giai đoạn 1) dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 do Công ty cổ phần Bitexco làm chủ đầu tư. Theo đó, nhằm đảm bảo đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh và hiệu quả, UBND Thành phố giao cho Bitexco đầu tư hạ tầng kỹ thuật toàn bộ khu đô thị.

Ngoài quỹ đất giao Công ty Cổ phần Bitexco đầu tư, xây dựng, kinh doanh còn 8 ô đất công cộng, công trình xã hội và công trình thực hiện theo chính sách xã hội Nhà đầu tư bàn giao cho nhà nước, bao gồm 1VP, 2VP, 8NT, 16NT, 1CC, 12CC, ô đất số 13 (đất dự trữ), ô đất số 18 (xây dựng nhà ở xã hội). Trong đó:

– 3 ô đất bàn giao lại nhà nước sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 1VP, 2VP, ô đất số 13;

– 5 ô đất Nhà đầu tư Bitexco đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh bàn giao lại cho địa phương (Quận, Huyện) và UBND Thành phố là 8NT, 16NT, 1CC, 12CC và ô đất số 18 (xây dựng nhà ở xã hội).

Bitexco đã bàn giao các ô đất 1VP, 2VP cho Thành phố để xây dựng Tòa án Nhân dân Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội (hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng), nhưng Công ty Cổ phần Bitexco chưa được hoàn trả kinh phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho 2 ô đất này.

Các ô đất còn lại được nêu tại văn bản số 6669/TNMTHD-TTPTQĐ ngày 28/7/2023 của Sở TN&MT có tổng diện tích 52.936,3m2 bao gồm các ô đất 8NT, 16NT, 1CC, 12CC, ô đất số 13 (đất dự trữ), ô đất số 18 (xây dựng nhà ở xã hội) hiện

Công ty Cổ phần Bitexco đang quản lý chống lấn chiếm sau giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Trong suốt thời gian qua, Bitexco luôn tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện các báo cáo, trình UBND Thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết dứt điểm kiến nghị của Nhà đầu tư theo tinh thần chỉ đạo của Chính Phủ tại công văn số 7850/VPCP-CN ngày 27/10/2021.

Đề xuất, kiến nghị nhằm phát triển đồng bộ Khu đô thị

Với mong muốn được đầu tư đồng bộ, tổng thể khu đô thị Nam đường Vành đai 3 hoàn chỉnh như chủ trương của Thành ủy Hà Nội bao gồm các công trình công cộng, dịch vụ, nhà trẻ, nhà ở xã hội, trong quá trình thực hiện thủ tục đề xuất UBND Thành Phố, Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ xin giao đầu tư giai đoạn 2 của Dự án, Công ty Cổ phần Bitexco cũng xin đầu tư các ô đất công cộng, xã hội…

Theo đề xuất giao đầu tư của Công ty Cổ phần Bitexco tại văn bản số 264/21/CV-BITEXCO ngày 23/9/2021 (bao gồm đề xuất thêm được đầu tư công trình tại các ô đất 8NT, 16NT, 1CC, 12CC, ô đất số 13, ô đất số 18 để đồng bộ, hoàn chỉnh khu đô thị), Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Bộ Ngành liên quan và UBND Thành phố Hà Nội tham mưu, đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty Bitexco tại công văn số 7850/VPCP-CN ngày 27/10/2021; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 7648/BKHĐT-QLĐT ngày 5/11/2021 gửi UBND Thành phố Hà Nội báo cáo và đề xuất để Bộ tổng hợp trình Chính phủ.

Ngày 26/4/2023, UBND Thành phố Hà Nội có công văn số 1233/UBND-KH&ĐT và ngày 1/8/2023 có công văn số 2373/UBND-KH&ĐT đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Bitexco. Tại công văn số 6577/BKHĐT-QLĐT ngày 14/8/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, trình Chính phủ giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Bitexco liên quan đến Dự án Khu đô thị Nam đường Vành đai 3. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ giao UBND Thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc giao quỹ đất còn lại 6,6ha cho công ty Cổ phần Bitexco trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Hiện tại, Văn phòng Chính phủ đang xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Bitexco trên cơ sở đề xuất của UBND Thành phố Hà Nội, Bộ KH&ĐT cùng các Bộ, Ngành liên quan đối với việc đầu tư đồng bộ Khu đô thị Nam đường Vành đai 3 (trong đó có nội dung đầu tư các công trình công cộng, xã hội, các công

trình đầu tư theo chính sách xã hội tại các ô đất 8NT, 16NT, 1CC, 12CC, ô đất số 13, ô đất số 18 Sở TN&MT đang đề xuất bàn giao) nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ Khu đô thị.

Tập đoàn Bitexco luôn trân trọng và cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Quý báo trong việc tuyên truyền các thông tin khách quan, tích cực về nhà đầu tư và môi trường kinh doanh tới bạn đọc. Đây chính là trợ lực quan trọng giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế hiện nay.

 

Công ty Cổ phần Bitexco là Nhà đầu tư thực hiện dự án Đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì theo Hợp đồng BT ký năm 2014.

Bitexco là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 theo Quyết đính số 3021/QĐ-UNND ngày 30/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội.

1.1 Đối với dự án đường BT: Nhà đầu tư đã hoàn thành đầu tư xây dựng và thực hiện bàn giao tuyến đường số 1 và tuyến số 5 theo dự án BT Chu Văn An. Riêng đối với hạng mục nút giao cầu vượt đang chờ chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công xây dựng;

1.2 Đối với dự án Khu đô thị: Tổng diện tích toàn bộ Khu đô thị là 65,8 ha, trong đó có 20,8 ha là đất đối ứng, để Doanh nghiệp kinh doanh thu hồi vốn và lợi nhuận.

Ngày 30/6/2015, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 3021/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 quyết định giao đất cho Bitexco thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: GPMB toàn bộ diện tích 65,8 ha; đầu tư hệ thống Hạ tầng kỹ thuật và phát triển quỹ đất 14,2 ha/ 20,8 ha đất đối ứng theo Quy hoạch được duyệt.

Giai đoạn 2: 6,6 ha/20,8 ha đất đối ứng, theo quy hoạch được duyệt là các khối nhà chung cư cao tầng.

Theo đó, Công ty CP Bitexco đã giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho toàn bộ Khu đô thị theo quy hoạch. Tuy nhiên cho tới nay thủ tục bàn giao đất giai đoạn 2 vẫn chưa được giải quyết, Công ty CP Bitexco vẫn đang tích cực báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho Nhà đầu tư