Sản xuất

Khai thác nước khoáng – mảng kinh doanh truyền thống của Tập đoàn Bitexco, được phát triển từ năm 1996. Thương hiệu nước khoáng Vital sản xuất trên dây chuyền công nghệ Italia và nguồn nước khoáng địa phương góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế tỉnh Thái Bình đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước của ngành kinh doanh vốn chỉ có các tên tuổi lớn như Lavie. Bên cạnh các mỏ khoáng truyền thống từ Tiền Hải – Thái Bình, năm 2010, Tập đoàn bổ sung thêm nguồn nước khoáng tại Tỉnh Đồng Nai.