Triển khai thi công tuyến đường NB23 thuộc dự án khu đô thị Nam đường vành đai 3

20/01/2022

Ngày 28/10/2021, UBND xã Thanh Liệt có thông báo số 218/TB-UBND về việc triển khai thi công tuyến đường NB23 thuộc dự án khu đô thị Nam đường vành đai 3, đoạn qua tường rào xây gạch của nghĩa trang Đồng Vải (thôn Thượng), xã Thanh Liệt.

Dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 do Bitexco triển khai thực hiện được UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 5873 ngày 17/12/2012 . Tại Điều 1, mục 4.2 về phân bổ quỹ đất quy hoạch có quy định rõ: “Khu vực nghĩa trang hiện có trước mắt được tạm thời khoanh vùng, tập kết, thu gọn, giữ lại làm đất cây xanh nằm tại ô quy hoạch ký hiệu 19-CX2, tương lai sẽ được di chuyển về nghĩa trang chung của Thành phố theo quy định”. Tại thời điểm này, toàn bộ khu vực nghĩa trang hiện có bao gồm khu vực nghĩa trang Mõm Bò và nghĩa trang Đồng Vải (khu A và khu B nghĩa trang thôn Thượng, xã Thanh Liệt) và các khu vực quỹ đất được quy định rõ về tọa độ, địa giới hành chính trong Quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngày 30/6/2015, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3021/QĐ-UBND trong đó yêu cầu với khu nghĩa trang hiện hữu tại ô quy hoạch 19-CX2, Công ty CP Bitexco có trách nhiệm quy hoạch lại, chỉnh trang, xây dựng dải phân cách.

Ngày 14/6/2016, Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy phép Xây dựng số 50/GPXD-SXD cho Công ty Cổ phần Bitexco được phép xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam đường vành đai 3, trong đó quy định rõ liên quan tới hạng mục giao thông có đường RD-NB số 23 thuộc hướng tuyến công trình, hạng mục đường vào nhà (tuyến đường đi qua khu vực nghĩa trang xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì).

Về cơ bản công tác giải phóng mặt bằng đã được hoàn tất, duy còn lại khu vực nghĩa trang xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì chưa được giải phóng mặt bằng. Do nghĩa trang thôn Thượng (bao gồm cả khu A và khu B) nằm trong quy hoạch của Dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 nên để thực hiện dự án, toàn bộ ngôi mộ thuộc khu B sẽ cần di dời tới vị trí mới (khu C) theo quy định trong quy hoạch, giáp với nghĩa trang khu A.

Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, chính quyền xã Thanh Liệt và chủ đầu tư Bitexco đã tổ chức nhiều cuộc họp, vận động tuyên truyền và công bố toàn bộ các thông tin liên quan tới quyết định quy hoạch, sơ đồ quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 liên quan tới khu vực nghĩa trang thôn Thượng, bao gồm cả tuyến đường NB23 đi qua khu nghĩa trang.

Ngày 28/10/2021, UBND xã Thanh Liệt có thông báo số 218/TB-UBND về việc triển khai thi công tuyến đường NB23 thuộc dự án khu đô thị Nam đường vành đai 3, đoạn qua tường rào xây gạch của nghĩa trang Đồng Vải (thôn Thượng), xã Thanh Liệt.

Công ty CP Bitexco đã được UBND Thành phố Hà Nội giao đất để triển khai dự án theo quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 23/2/2016. Việc triển khai thi công tuyến đường thuộc dự án tuân thủ và đảm bảo đúng theo các quy định, trình tự thủ tục của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời đã được chính quyền xã Thanh Liệt thông báo rộng rãi, công khai theo quy định.

Về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, Bitexco đã tích cực phối hợp với chính quyền để chuẩn bị khu vực nghĩa trang mới theo đúng diện tích và quy hoạch; vận động, tuyên truyền để bà con thôn Thượng hiểu rõ và ủng hộ việc triển khai thi công tuyến đường theo kế hoạch, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho toàn bộ khu đô thị. Việc di chuyển khu vực nghĩa trang của thôn Thượng được thực hiện đúng tinh thần theo quy hoạch nghĩa trang của Thành phố Hà Nội, nhằm quy tập  đảm bảo khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai./.