Bitexco Power tổ chức đào tạo về chuyển đổi số lĩnh vực năng lượng

13/08/2023 Bitexco, # BitexcoPower

Trên lộ trình thay đổi để thích ứng trong thời đại số, Bitexco Power tổ chức chương trình đào tạo nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công nhân viên tại Bitexco Power cùng các công ty thành viên.

Đào tạo nhận thức về chuyển đổi số tại Bitexco Power

Thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại số. Ở nước ta, công nghệ cũng đã và đang phát triển giúp thay đổi toàn bộ đời sống xã hội, kinh tế. Chuyển đổi số đang đi sâu vào từng ngành, từng lĩnh vực tạo ra cuộc cách mạng về năng suất lao động, văn hóa tổ chức và làm thay đổi thói quen, cuộc sống của mỗi người. Trong bối cảnh đó, Bitexco Power xác định chuyển đổi số (CĐS) là động lực phát triển, mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, từ điều hành quản lý đến nghiên cứu, kinh doanh…

Chuyển đổi số đi sâu vào từng lĩnh vực làm thay đổi thói quen của mỗi người

Trong 2 ngày 11 – 12/8, Bitexco Power tổ chức chương trình đào tạo nhận thức về CĐS trong lĩnh vực năng lượng cho cán bộ, công nhân viên Bitexco Power cùng các công ty thành viên để trang bị kiến thức cơ bản, sẵn sàng tiếp cận được công việc sắp tới. 

Chương trình đào tạo do TS. Nguyễn Tùng Linh – chuyên gia tại Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc Viện Công nghệ và Sức khỏe – Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam giảng dạy. Nội dung chương trình chia làm 4 chuyên đề: Tổng quan chung về CĐS; các thành phần chính trong CĐS và kiến trúc khung CĐS đơn vị; CĐS trong lĩnh vực năng lượng và CĐS trong lĩnh vực sản xuất điện.

Chương trình chia làm 4 chuyên đề phù hợp với từng cán bộ nhân viên 

Tại buổi đào tạo, ông Linh đã chia sẻ bức tranh tổng thể về CĐS tại Việt Nam nói chung và trong ngành năng lượng nói riêng, những nhận thức, thuật ngữ, quy tắc, quy trình, cấu trúc, tính đặc trưng… trong CĐS. Qua đó, mọi người hiểu và nhận diện được các lợi ích của CĐS đối với doanh nghiệp như: Tiết kiệm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên…

Nguyễn Tùng Linh – chuyên gia tại Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng Công nghệ thông tin giảng dạy

Bitexco Power đã có định hướng từ 3 năm trước để thực hiện kế hoạch Dự án chuyển đổi số trên toàn bộ hệ thống nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và năng suất, tạo ra một lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Hiện Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Bitexco Power cùng các công ty thành viên đang tích cực phối hợp với các chuyên gia, cơ quan đầu ngành để nghiên cứu, đưa ra giải pháp tối ưu giúp CĐS nội bộ thành công trong thời gian tới.