Năng lượng

Khởi động dự án đầu tiên trong lĩnh vực năng lượng vào năm 2002, đến nay, Tập đoàn Bitexco đang sở hữu 21 dự án năng lượng điện, 2 mỏ dầu khí, một con số ấn tượng đối với một tập đoàn kinh tế tư nhân.

Xác định năng lượng là một ngành thiết yếu của nền kinh tế, Bitexco dành nguồn lực đầu tư sâu rộng cho lĩnh vực này. Mục tiêu dài hạn mà Tập đoàn đang hướng tới chính là phát triển ngành năng lượng trên cơ sở khai thác những nguồn tài nguyên sạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, xây dựng lộ trình phát triển công nghiệp xanh bền vững.

Đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam bằng cách phát triển các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, có trách nhiệm cao trong việc bảo vệ môi trường.