Năng lượng tái tạo

Xác định năng lượng là một ngành thiết yếu của nền kinh tế, Bitexco dành nguồn lực đầu tư sâu rộng cho lĩnh vực này. Mục tiêu dài hạn mà Tập đoàn đang hướng tới chính là phát triển ngành năng lượng trên cơ sở khai thác những nguồn tài nguyên sạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, xây dựng lộ trình phát triển công nghiệp xanh bền vững.

Trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, hiện Bitexco đang đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời Nhị Hà, tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận với công suất 50MWp, diện tích đất 60ha với tổng vốn đầu tư là 1.296 tỷ đồng.

Khởi công năm 2018 và đưa vào vận hành trong tháng 6 năm 2019

Đang đầu tư nghiên cứu