Dầu Khí

Bitexco tự hào là doanh nghiệp tư nhân trong nước đầu tiên và cũng là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên ngoài PetroVietnam tham gia đầu tư vào lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí. Ngoài ra, Bitexco còn đang hợp tác với một số đối tác nghiên cứu các cơ hội đầu tư vào công nghiệp dầu khí tại Việt Nam và các nước khác như Indonesia, Myanmar, Peru, Nga…

Trong thời gian tới, Bitexco sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực này để mở rộng đầu tư với mục tiêu phát triển đầu tư, khai thác dầu khí trở thành một trong những lĩnh vực kinh doanh chủ chốt dài hạn của Tập đoàn.

Bitexco chiếm 15% cổ phần trong liên doanh khai thác giàn khoan CTC1 mỏ Cá Tầm, lô 09/3-12 cùng với Việt – Nga Vietsovpetro (VSP), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Việc khai thác thành công bắt đầu từ 25/1/2019.
Tại lô 16-1/15 vẫn đang triển khai nghiên cứu, thăm dò.