Cơ hội nghề nghiệp

Trưởng phòng Tài chính

23/07/2027 Hết hạn Tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco 1
Văn phòng Hà Nội, Tầng 2, Tháp The Manor, Mễ Trì, Hà Nội 1 Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco
Chi tiết

Tuyển dụng QA/QC

16/03/2019 Hết hạn 5
Văn phòng Hà Nội, Tầng 2, Tháp The Manor, Mễ Trì, Hà Nội 1 Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco
Chi tiết