Trưởng phòng Tài chính

23/07/2027 Hết hạn Tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco 1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Chức năng tổ chức, quản lý điều hành
 • Tổ chức điều hành nhân sự để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; phân bổ giao các công việc cụ thể cho các phó phòng /từng nhân viên trong phòng (đúng người, đúng việc). Đánh giá nhân sự và đề xuất đề bạt/sa thải.
 • Tuyển dụng nhân sự, họach định, chuẩn bị nhân sự cho công tác ngắn hạn và dài hạn, xây dựng sơ đồ tổ chức.
 • Tổ chức các khóa huấn luyện thường xuyên, xây dựng các quy chế, quy trình hướng dẫn đến bộ phận
  Hỗ trợ cán bộ phối kết hợp với các bộ phận khác
 • Lên ngân sách hoạt động cho phòng
2. Chủ trì chính trong việc định hướng lập các báo cáo nghiên cứu khả thi – Thu xếp vốn của dự án
 • Đưa ra định hướng thực hiện việc lập luận chứng, phương án tái cơ cấu…
 • Hỗ trợ ứng dụng chuyên môn: Có ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ do các PP chuyên môn đề xuất lên.
 • Thu xếp vốn vay, vốn đối ứng cho các dự án mới. Thực hiện việc liên lạc, giải trình với các tổ chức tài trợ vốn cho dự án ở cấp độ cao hơn.
 • Thực hiện/tham gia quá trình thương thảo, đàm phán các điều khoản trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng tài trợ vốn cho dự án
3. Tìm hiểu và thắt chặt sự phát triển các mối quan hệ với các tổ chức tài chính, ngân hàng và các liên kết khác
 • Hỗ trợ nhân viên trong việc đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng cho các dự án
 • Duy trì công tác đối ngoại với ngân hàng, các tổ chức đã thiết lập quan hệ
 • Phát triển mạng lưới quan hệ với các tổ chức tín dụng, tài chính bên ngoài hỗ trợ cho chiến lược thu xếp vốn của dự án
4. Nghiên cứu và phân tích các cơ hội hợp tác đầu tư để tham mưu cho Ban giám đốc
 • Tìm hiểu, phân tích những biến động, cơ hội trên thị trường có thể mang lại để tham mưu cho BGĐ trong các quyết định liên quan đến tài chính
 • Phối hợp cùng với các phòng ban khác trong việc triển khai, thực hiện chiến lược phát triển ngắn, trung, dài hạn của tập đoàn và công ty
5. Công tác hoạch định dòng tiền và phân tích
 • Đưa ra định hướng xây dựng CF, góp ý, phản biện, tư vấn nhóm CF
 • Góp ý, chỉ đạo nhiệm vụ nhóm phân tích thực hiện các nhiệm vụ cần thiết cho công việc
6. Công tác hoạch định chiến lược
 • Đề xuất/Tham gia xây dựng chiến lược tài chính công ty
 • Đề xuất/tham gia xây dựng các nhiệm vụ chiến lược khác
7. Nhiệm vụ khác
 • Hỗ trợ các nhân viên trong Phòng thực hiện các nhiệm vụ được giao
 • Tuân thủ quy chế của Phòng, thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên, BGĐ giao phó
 • Tham gia các hoạt động training, hoạt động khác của công ty

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ học vấn và kiến thức chuyên môn:
 • Tốt nghiệp Đại học khối Tài chính, Ngân hành, Kinh tế Đầu tư; Tốt nghiệp MBA là một lợi thế.
 • Các chứng chỉ nghề chuyên nghiệp
2. Kinh nghiệm

5 – 10 năm kinh nghiệm ở vị trí và lĩnh vực tương tự trong các công ty, tập đoàn lớn;

3. Kỹ năng/khả năng
 • Kiến thức về tài chính, ngân hàng, kế toán, kinh tế, pháp luật.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp.
 • Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý công việc, thời gian, phân bổ nhân lực, kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình và đàm phán
4. Tính cách / Phẩm chất
 • Chuyên nghiệp, chính xác cao và khoa học, quản lý thời gian tốt, đề cao tính sáng tạo, đột phá.
 • Công bằng, thúc đẩy mọi người trong phòng cùng cố gắng.
 • Nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn cấp dưới trong việc thực hiện các công việc được giao.
 • Cẩn thận, quyết đoán, tự tin, liêm chính, nhã nhặn, khách quan và độc lập.
 • Khả năng thích ứng với các môi trường và điều kiện làm việc khác nhau, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách
 • Sẵn sàng đi công tác xa nhà dài ngày

MỨC LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ

– Hưởng chế độ hiện hành của tập đoàn

– Mức lương thỏa thuận

Hết hạn

Kết nối