Trưởng Phòng Phát Triển Dự Án

20/02/2019 Hết hạn Bất động sản Văn phòng Bitexco Hồ Chí Minh 3

Mô Tả

1. Chịu trách nhiệm:
– Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Ban Đầu tư và Phát triển trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung hoạt động của Phòng. Đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của Phòng.
2. Xây dựng chiến lược đầu tư: Hỗ trợ Giám đốc Ban Đầu tư và Phát triển xây dựng chiến lược đầu tư, định hướng đầu tư về bất động sản. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Đầu tư và Phát triển các dự án bất động sản.
3. Xây dựng, lập kế hoạch đầu tư: hỗ trợ Giám đốc Ban Đầu tư và Phát triển xây dựng kế hoạch đầu tư hằng năm tham mưu cho Tổng giám đốc.
4. Tìm kiếm và phát triển: Thực hiện tìm kiếm và phát triển các dự án mới trong lĩnh vực bất động sản (cả trong nước và ngoài nước).
5. Đánh giá và phân tích:
– Sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của các dự án dự định phát triển.
– Lập kế hoạch vốn cho các dự án đang đầu tư và phối hợp với ban đầu tư tài chính tái cấu trúc các dự án đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận.
6. Trực tiếp triển khai: Làm việc với các sở ban ngành liên quan, các cơ quan quản lý nhà nước để xúc tiến thủ tục đầu tư các dự án.
7. Trực tiếp quản lý, thực hiện:
– Quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng các dự án bất động sản đang triển khai.
8. Quản lý, thực hiện hợp đồng:
– Quản lý, triển khai và đề xuất thanh toán với các hợp đồng tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp.
– Chuẩn bị kế hoạch tài chính để thanh toán
9. Kiểm soát, theo dõi:
– Kiểm soát, theo dõi và rà soát để bổ sung hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đã và đang triển khai.
– Giám sát thực hiện hợp đồng, tiến độ và chất lượng công việc. Chủ trì nghiệm thu hồ sơ tư vấn trong tất cả các giai đoạn thực hiện của dự án từ phát triển dự án đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.
10. Phối hợp:
– Phối hợp với các phòng ban trong Công ty và các đối tác tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho dự án.
– Phối hợp giải quyết các thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai xây dựng.
– Phối hợp thực hiện và giải quyết các thủ tục trong giai đoạn kết thúc đầu tư.
– Phối hợp hoặc hỗ trợ các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến mảng đầu tư và kinh doanh bất động sản.
11. Quản lý hồ sơ:
– Tổ chức quản lý, lưu trữ các hồ sơ, văn bản pháp lý trong giai đoạn phát triển các dự án.
– Cập nhập các hồ sơ pháp lý, các thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước.

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp từ Đại học trở lên khối chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế kỹ thuật hoặc kinh tế, tài chính.
– Có ít nhất (08) năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng/Phó phòng trong lĩnh vực, Phát triển Dự án, quản lý dự án, đầu tư Bất động sản và lĩnh vực tương tự trong các công ty, tập đoàn lớn.
– Hiểu biết về thị trường bất động sản
– Hiểu biết về quản lý dự án, quản lý đấu thầu
– Hiểu biết về trình tự thực hiện dự án
– Hiểu biết về kỹ thuật của các dự án
– Nắm vững các thủ tục tại các Sở ngành, địa phương
– Có năng lực thực hiện nhiều phần công việc của dự án, kỹ năng thuyết trình, bảo vệ dự án
– Có khả năng tạo lập mối quan hệ tốt với các đơn vị liên quan
– Có kỹ năng soạn thảo các văn bản giấy tờ pháp lý liên quan
– Có kiến thức và kỹ năng quản lý
– Có khả năng về giao tiếp, đọc, viết và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh (là một lợi thế)

Hết hạn

Kết nối