Thủy Điện

Tiên phong tham gia lĩnh vực thủy điện từ năm 2001, sau 19 năm, Bitexco hiện là doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực này với 21 nhà máy thủy điện, tổng kinh phí đầu tư lên đến gần 1 tỷ USD. Trong số đó đã có 18 nhà máy hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện với tổng công suất xấp xỉ 1000MW/năm. Đa số các dự án thủy điện đều tọa lạc tại các địa bàn đặc biệt khó khăn và góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho các địa phương.

Năm 2001, Bitexco tham gia vào lĩnh vực thủy điện
Năm 2007, Bitexco hoàn thành, đưa vào phát điện 2 nhà máy thủy điện đầu tiên
Năm 2012, Bitexco hoàn thành 11 nhà máy thủy điện
Năm 2016, Các nhà máy thủy điện của Bitexco sản xuất hơn 2,3 tỷ kWh/năm, đủ cung cấp cho hơn 1 triệu hộ gia đình Việt Nam