Chuyên viên ban kiểm soát

03/07/2017 Hết hạn Ban Kiểm soát Tập đoàn Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco 1

Mô tả công việc

 • Chủ động lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kiểm soát và kiểm toán trong phạm vi công việc được phân công.. Đảm bảo báo cáo đầy đủ kịp thời cho trưởng ban và lãnh đạo về các rủi ro, sai sót và kiến nghị giải pháp khắc phục
 • Xây dựng chính sách: Xây dựng, hoàn thiên các chương trình kiểm soát và kiểm toán nội bộ,,trực tiếp hoặc phân công cho các kiểm soát viên đọc và đưa ra ý kiến đóng góp với toàn bộ hệ thống văn bản kiểm soát nội bộ của Tập đoàn do các phòng ban, đơn vị soạn thảo. Tông hợp và báo cáo kết quả cho trưởng ban
 • Phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc triển khai công tác kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho toàn tập đoàn và các công ty thành viên.
 • Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các KSV để đảm bảo chất lượng trong công tác kiểm soát và kiểm toán nội bộ.
 • Rà soát báo cáo kiểm soát và kiểm toán, ký báo cáo kết quả kiểm soát gửi trưởng ban, lên Chủ tịch hoặc tổng giám đốc, giám đốc công ty trong phạm vi được phân công hoặc ủy quyền.
 • Hỗ trợ trưởng ban kiểm soát xây dựng và hoàn thiên mô hình ban kiểm soát cũng như tổ chức, quản lý hoạt động trong ban kiểm soát.
 • Trực tiếp hoặc phối hợp đảm nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát hoặc thành viên ban kiểm soát của các công ty thành viên và công ty có vốn góp của Bitexco.
 • Kiếm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, kiểm tra tính pháp lý, trình tự đầu tư của dự án, kiểm tra nguồn vốn, các chi phí đầu tư bao gồm xây lắp, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư và chi phí khác, kiểm tra bóc tách khối lượng bản vẽ hoàn công, định mức, đơn giá trước khi quyết toán dự án…
 • Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ học vấn và kiến thức chuyên môn
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế (Ưu tiên các chuyên ngành kế toán hoặc kế toán- kiểm toán) hệ chính quy;
 • Ưu tiên có chứng chỉ kiểm toán viên, Thẩm định giá
 • Tốt nghiệp MBA là một lợi thế.
2. Kinh nghiệm

Có ít nhất (5) năm kinh nghiệm ở vị trí và lĩnh vực tương tự trong các công ty, tập đoàn lớn;

3. Kỹ năng/ khả năng
 • Hiểu biết về hoạt động của các loại hình công ty và các lĩnh vực ngành nghề tương ứng với các lĩnh vực Bitexco đang hoạt động;
 • Có năng lực phân tích, tổng hợp và đề xuất giải pháp;
 • Có năng lực thuyết trình
 • Có kỹ năng soạn thảo các loại văn bản
 • Có kiến thức và kỹ năng quản lý nhóm và nhóm đa chức năng;
 • Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết trình độ khá
 • Thành thạo các phần mềm kế toán ( ưu tiên người đã thực hiện phần mềm SAP)
4. Tính cách / Phẩm chất
 • Chủ động nhưng tuân thủ, minh bạch trong công việc ;
 • Trung thực, đoàn kết với mọi người;
 • Cẩn trọng, chính xác, kiên trì;
 • Chịu được áp lực công việc cao;
5. Yêu cầu khác
 • Sẵn sàng đi công tác xa nhà dài ngày;
 • Sẵn sàng làm việc ngoài giờ
 • Sức khỏe tốt, trang phục chỉnh tề, hình thức.khá

Mức lương và chế độ

– Hưởng chế độ hiện hành của tập đoàn

– Mức lương thỏa thuận

Hết hạn

Kết nối